Zmiany w badaniach lekarskich zawodników

Zmiany w badaniach lekarskich zawodników
Photo by Marcelo Leal on Unsplash

Zmiany w badaniach lekarskich zawodników

Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym.

Powyższe obwarowania dotyczą zawodników biorących udział w imprezach masowych oraz niemasowych (i to niezależnie od dyscypliny).

Badania przez lekarza POZ

W dniu 01.03.2019 doszło do zmian w przepisach, dzięki którym zawodnicy amatorscy w łatwiejszy sposób będą mogli uzyskać orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia. Zmiany przewidują, że w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia, a także dla zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia,  orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego. W odniesieniu do zawodników amatorów po ukończeniu 23. roku życia nie będzie wymogu przeprowadzania badań, czyli uzyskania orzeczenia lekarskiego.

Dłuższy okres orzeczeń

Zgodnie z nowymi przepisami badanie takie przeprowadza się raz w roku, a nie – jak było do tej pory – dwa razy w roku. Zaświadczenia są ważne przez 12 miesięcy, o ile stan zdrowia czy specyfika współzawodnictwa nie wymaga wykonania badania co pół roku (u zawodników przed ukończeniem 16. roku życia). Z kolei zawodnicy sztuk walki oraz płetwonurkowania muszą przeprowadzać badania co 24. miesiące. Orzeczenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Nowe przepisy obejmują wszystkie dyscypliny.

Udogodnienie dla zawodników

Zmiana ta jest dosyć istotna, albowiem do tej pory zaświadczenie było wydawane przez lekarza medycyny sądowej, których w naszym kraju jest zaledwie kilkuset. Ze względu na to, że konieczne było wykonanie dwóch badań w roku, to łatwo sobie wyobrazić, że przy kilku milionach zawodników w skali kraju (podaje się, że jest ich co najmniej 2,5 mln) lekarze mieli nawał pracy. Dostępność do lekarzy była ograniczona do minimum, a limity NFZ były niewielkie.

Wątpliwości lekarzy

Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:

1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub

2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym

– wydaje skierowanie do lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej w celu wydania orzeczenia.

 

Dodaj komentarz