Zakaz handlu w niedziele i święta a imprezy masowe

Zakaz handlu w niedziele i święta a imprezy masowe

Zakaz handlu w niedziele i święta a imprezy masowe

Za nami okres świąteczny oraz ostatni weekend tego roku. Roku, w którym wprowadzono zakaz handlu w niedziele i święta.
Czy idąc na mecz lub koncert zastanawiałeś się może kiedyś jak to jest z tym handlem w święta i niedziele? Zapewne nie, bo to zdaje się być „oczywista oczywistość”. Pytanie jest jednak zasadne – wszak koncerty i mecze odbywają się również i w takich terminach, a na obiektach goszczących imprezy masowe działają zarówno punkty gastronomiczne, jak i różnego rodzaju sklepiki czy kramy.

Co mówią przepisy?

Przepisy przewidują, że w niedziele i święta w placówkach handlowych handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem są zakazane.

Zakaz handlu w niedzielę i święta obowiązuje od 1 marca 2018 r. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni przewiduje 32 wyjątki od zakazu. Jak zapewne słyszałeś są one co i rusz zmieniane.

Ustawodawca przewidział, że zakaz ten nie obowiązuje m.in. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych.

A zatem taki handel w trakcie imprez masowych nie jest zakazany.

Póki co nie są przewidywane żadne zmiany w tym zakresie. Idąc na mecz czy koncert będziesz mógł więc w dalszym ciągu kupić płytę ulubionego wykonawcy czy klubowy szalik.

Dodaj komentarz