SLO, czyli koordynator ds. współpracy z kibicami

SLO koordynator

Kim jest SLO?

W portalach społecznościowych oraz na forach kibiców często pojawia się termin SLO. Zastanawiałeś się kiedyś kim on jest i jakie kryteria trzeba spełnić by nim zostać?
Zatrudnianie koordynatora ds. współpracy z kibicami, potocznie zwanego SLO (Supporters Liaison Officer), to jeden z wymogów licencyjnych dla klubów piłkarskich posiadających drużynę w ekstraklasie, a także w I-ej i II-ej lidze. Funkcja koordynatora nie jest jednak polskim wymysłem – obowiązek posiadania SLO dotyczy klubów grających pod egidami UEFA.

Ogólne założenia

W sygnowanym przez UEFA Podręczniku dla koordynatorów ds. współpracy z kibicami, do którego link znajdziesz tu, możemy przeczytać, że „projekt SLO jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane w ostatnich latach przez europejskie organizacje kibicowskie. Ich przedstawiciele wielokrotnie podkreślali potrzebę poprawy komunikacji między kibicami, klubami, policją oraz krajowymi związkami piłki nożnej i zawodowymi ligami piłkarskimi. Decyzja o wprowadzeniu funkcji SLO zapadła po cyklu intensywnych konsultacji z partnerami UEFA”. Piękny zamysł. A jak wygląda jego wykonanie?
Ogólnym założeniem jest to, aby SLO był osobą ułatwiająca kontakty pomiędzy kibicami a klubem, krajowym związkiem piłki nożnej i ligą piłkarską. Ma on również utrzymywać kontakty z innymi stronami zaangażowanymi w organizację meczów, takimi jak policja i członkowie służb informacyjnych i porządkowych (stewardzi).
Wnioskujący o wydanie licencji musi wyznaczyć koordynatora ds. współpracy z kibicami będącego główną osobą kontaktową dla kibiców. SLO bierze bowiem regularny udział w spotkaniach kierownictwa klubu i współpracuje z kierownikiem ds. bezpieczeństwa. W niektórych mniejszych klubach próbuje się łączyć funkcję SLO z pracownikami klubu, ale w mojej ocenie jest to zły pomysł.

Z perspektywy kibiców

Powyższe powoduje, że SLO bierze udział w przedmeczowych spotkaniach na temat bezpieczeństwa, tzw. odprawach. W ich trakcie omawiane są wszystkie kwestie związane z organizacją meczu.
Z perspektywy kibiców SLO może pełnić pożyteczną rolę – koordynatorzy mogą być źródłem szeregu praktycznych informacji, dotyczących takich kwestii jak wejście na sektor gości czy miejsce parkowania samochodów. SLO ma pomagać również kibicom gości. W przeszłości różnie to z tym bywało… Po namyśle stwierdzam jednak, że przyjezdni traktowani byli fatalnie, a z perspektywy sektora dla gości czasami wydawało mi się, że lepiej traktuje się, za przeproszeniem, bydło. Brak sanitariatów, możliwości wypicia ciepłej herbaty… Na szczęście powoli zaczyna to się zmieniać. Stworzenie funkcji SLO należy więc ocenić jako krok w dobrą stronę – z praktyki widzę, że mocno usprawnia to eskapadę po stadionach w Polsce.
Kontakty z SLO w innych klubach mogą bowiem, i to w sposób znaczny, pomóc przy organizacji tzw. wyjazdów na mecze piłkarskie. Kibice przyjezdni dzięki koordynatorowi w łatwy sposób mogą zasięgnąć potrzebnych informacji, jak choćby nt. transportu z dworca na stadion.

Wybór SLO

Wybór koordynatora ds. współpracy z kibicami spoczywa na danym klubie. Nie jest to jednak wybór wg własnego widzimisię – jest to pole do współpracy ze stowarzyszeniami kibiców. Wspomniany przeze mnie podręcznik dla koordynatorów przewiduje całą masę zaleceń i kryteriów jakie winna spełniać osoba, która chce zostać SLO. Przewiduje on również czynności, jakie taka osoba ma wykonywać. Możemy tam znaleźć kuriozalne zapisy – jak choćby wskazanie, że SLO powinien być obecny i komunikować się z kibicami w pubach i innych miejscach spotkań kibiców przed meczem. Na szczęście są to jedynie zalecenia, bo za takie należy rozumieć znajdujące się w podręczniku sformułowania typu „może”, „powinien” itp. Przewidziano jedynie obowiązek uczestnictwa w spotkaniach, kursach i szkoleniach SLO organizowanych przez krajowy związek piłki nożnej lub zawodową ligę piłkarską.

Obowiązki i uprawnienia

W ramach swych obowiązków SLO wykonuje szereg działań. Przede wszystkim ma to być kibic, który ma dobre relacje z grupami kibicowskimi na danym stadionie. Bierze on udział w spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa przed rozpoczęciem sezonu (choć to zależy od organizatora i uczestników – część z nich jest przez kibiców pomijana), a także odprawach przed oraz po meczach rozgrywanych na własnym boisku.
Co do zasady ma on również opiniować kwestię klubowych zakazów stadionowych – bierze on udział w każdym etapie nakładania klubowego zakazu stadionowego oraz procedury odwoławczej.
Ponadto utrzymuje on kontakt z SLO klubów drużyn gości oraz bierze udział w procesie dystrybucji biletów ze szczególnym uwzględnieniem tych wyjazdowych. Dodatkowo bierze udział w rozdzielaniu puli biletów w porozumieniu z klubem i stowarzyszeniem kibiców, a w przypadku meczów wyjazdowych ma kontakt z klubem goszczącym, SLO klubu gospodarza, kierownikiem ds. bezpieczeństwa klubu gospodarza, a także policją i innymi stosownymi organami.

Krok w dobrą stronę

Przytoczone przeze mnie prawa i obowiązki na pozór zdają się być błahostkami, ale w sposób znaczny poprawiają sytuację kibiców w trakcie meczów domowych i wyjazdowych. Wymaga to jednak dużego poświęcenia ze strony koordynatorów, np. obecności na stadionie na kilka godzin przed meczem czy po meczu, tworzenie raportów po meczach wyjazdowych (dzięki temu wiadomo jak przebiega wpuszczanie gości i ewentualnie co można poprawić). Rekompensowane jest to jednak zatrudnieniem przez klub. Utworzenie funkcji SLO należy moim zdaniem ocenić pozytywnie. A jakie jest Twoje zdanie?

Dodaj komentarz