Powrót rozgrywek z udziałem publiczności

Powrót rozgrywek piłkarskich i żużlowych z udziałem publiczności

Powrót rozgrywek piłkarskich i żużlowych z udziałem publiczności ma nastąpić już dziś.

Na skutek stanu epidemii przez długi okres czasu rozgrywki sportowe były całkowicie wstrzymane. Stopniowo były one “odmrażane”, jednakże do dziś piłkarskie pojedynki odbywały się bez udziału publiczności.

Możliwość udziału kibiców wprowadzono rozporządzeniem z dn. 12 czerwca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 1031). Przewidziano w nim wiele obostrzeń dla widzów. Zapewne szybkość uchwalania przepisów doprowadziła do swoistego kuriozum, albowiem przepisy te kolidują z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Opiszę to w dalszej części wpisu.

Obostrzenia

Przepisy przewidują, że na stadionach piłkarskich i żużlowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych organizacja współzawodnictwa sportowego odbywała się tak, aby udostępniono publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Wyjątki

Obowiązek udostępnienia co 4 miejsca nie dotyczy widza, który:

– uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

– uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

– osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Obowiązki publiczności

Zgodnie z nowymi przepisami widz jest obowiązany:

1) realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie tych obiektów;

2) zachować 2 m odległości od innego widza – w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.

Sprzedaż biletów dla publiczności jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

Sprzeczności w przepisach

Jak widzisz racjonalny ustawodawca wprowadza obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca oraz podczas poruszania się w trakcie udziału jako publiczność w imprezie sportowej.

Może zdarzyć się tak, że wojewoda nie wyrazi zgody na udział publiczności w trakcie jakiegoś wydarzenia. Może być też tak, że impreza będzie  miała ograniczoną liczbę miejsc udostępnionych dla publiczności np. do 999 miejsc. Tak impreza nie będzie imprezą masową. Może być jednak tak, że na większych stadionach będą odbywać się imprezy masowe. O tym czym jest impreza masowa możesz przeczytać tu.

W przypadku imprez masowych zastosowanie będzie mieć ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ustawa ta w art. 57 a przewiduje, że „Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł”. Szczegółową analizę cytowanego przepisu możesz przeczytać tu.

Podsumowanie

Powrót rozgrywek piłkarskich i żużlowych z udziałem publiczności jest bardzo ważny dla społeczeństwa. Zdaje się, że ktoś jednak nie przemyślał wprowadzanych przepisów. Imprezy piłkarskie będą się mogły odbywać jak imprezy niemasowe oraz imprezy masowe. W przypadku imprez niemasowych łatwo sobie wyobrazić, że uczestniczący widzowie mogą np. użyć środków pirotechnicznych. Obostrzenia z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie będą bowiem obowiązywać, co nie znaczy, że osoby takie nie mogą odpowiadać karnie – mogą, ale na podstawie kodeksu wykroczeń. Natomiast w przypadku imprez masowych uczestnicy mogą się narazić na zarzut popełnienia czynu z art. 57a ww. ustawy.

Dodaj komentarz