Ograniczenie odpowiedzialności

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga musisz wiedzieć, że:

  • zawiera wyłącznie treść o charakterze ogólnym,
  • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny,
  • nie może on być traktowany ani jako porada prawna, ani wykładnia prawa,
  • nie buduje stosunku klient – prawnik.

Treść bloga jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi jego oficjalnego stanowiska jako profesjonalnego prawnika. Autor bloga nie odpowiada za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do niej.  Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Autor bloga ponadto nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.